จบ GED เรียนปริญญาตรีที่สิงคโปร์

จบ GED เรียนต่อ ปริญญาตรี ที่สิงคโปร์ได้ไหม?

ปัจจุบันมีนักเรียนที่สอบเทียบวุฒิ GED เพิ่มมากขึ้น ซึ่งสามารถนำมาสมัครเรียนต่อในระดับปริญญาตรีที่สิงคโปร์ได้เฉพาะ สถาบันเอกชนเท่านั้น เช่น สถาบัน SIM GE, TMC Academy, Kaplan Singapore, MDIS, PSB Academy เป็นต้น ในบางสถาบันสามารถเทียบวุฒิม.5 ได้ แต่บางสถาบันจะต้องเป็น ม.6

เส้นทางการเรียนปริญญาตรีที่ประเทศสิงคโปร์ โดยมีขั้นตอนการเรียนดังนี้
 1. Foundation/ Diploma ใช้ระยะเวลาเรียนประมาณ 6 – 9 เดือนเพื่อปูพื้นฐานของหลักสูตรก่อน
 2. Higher Diploma/Advanced Diplomaใช้ระยะเวลาเรียนประมาณ 9 – 16 เดือน เป็นการเรียนต่อยอดความรู้
 3. Bachelor ใช้ระยะเวลาเรียนประมาณ 12 – 18 เดือน

รวมเวลาทั้งหมดโดยประมาณ 2 ปี 3 เดือน – 3 ปี 3 เดือน

GED คืออะไร

GED (General Educational Development) คือการเรียนเพื่อสอบเทียบวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรการศึกษาของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเนื้อหาในการสอบมีความใกล้เคียงกับเนื้อหาของระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้สอบต้องมีอายุ 16 ปีขึ้นไปโดยจะสอบ 4 วิชาคือ

 1. Mathematics Reasoning
 2. Social Studies
 3. Science
 4. Reasoning Through Language Arts (RLA)

ปัจจุบันนี้การสอบ GED จะทำการสอบผ่านทางคอมพิวเตอร์ ในรูปแบบคำถาม และวิชาที่ต้องสอบเขียนในรูปแบบของเรียงความ คือ ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา ซึ่งวิชาภาษาอังกฤษจะมีเวลา 45 นาที ในการทำข้อสอบ และวิชาสังคมศึกษามีเวลา 25 นาที และการ GED จะไม่มีการสอบทางออนไลนผู้ที่สอบผ่านสามารถใช้ประกาศนียบัตรสมัครเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สำหรับวุฒิ GED สามารถใช้ยื่นเข้าสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย (International Program) ในประเทศไทยได้ เช่น มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการสอบ GED

 • อายุ 16 ปี
 • จบ ม.3

ผลสอบเป็นอย่างไร

แต่ละวิชามีคะแนนเต็ม 200 คะแนน ผู้สอบต้องสอบให้ได้วิชาละ 145 คะแนนขึ้นไปจึงจะสอบผ่าน และจะได้รับวุฒิ GED สำหรับค่าใช้จ่ายในการสอบ ประมาณวิชาละ $75 – 80 USD ดังนั้น 4 วิชา จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ $320 USD

สอบที่ไหน

GED สอบได้ที่ไหนได้บ้าง สำหรับประเทศไทยจะมีศูนย์สอบ GED อยู่หลายแห่งด้วยกัน สามารถดูข้อมูลศูนย์สอบด้านล่างได้เลยครับ

Pearson Professional Centers-Bangkok, Thailand
 • Bangkok Business Building, Level 10 Unit 10-10, 54 Sukhumvit 21, Bangkok 10110 Thailand
Paradigm Education
 • 25 Alma Link Bldg., 2/F, Rm 0203/04, Soi Chitlom, Ploenchit Rd., Lumpini. Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand
Assumption University (Suvarnabhumi Campus)
 • 88 Moo 8 Bang Na-Trad Km. 26 Bangsaothong, Samuthprakarn 10570 Thailand
Thabyay Education Foundation
 • 3/23 Soi Donkaew, Interakhiri Road, Mae Sot 63110 Thailand
Movaci
 • 420/11-13 Chaang Klaan Road, Tambon Changklaan, Muang, Chiang Mai 50100 Thailand
Payap University
 • Chiang Mai-Lampang Super Highway Road, Muang District, Chiang Mai, 50000 Thailand

จบ GED แล้วเรียนต่อที่ไหนได้บ้างในสิงคโปร์

สำหรับวุฒิ GED สามารถใช้ยื่นสมัครเข้าเรียน ปริญญาตรีของสถาบัน SIM GE, TMC Academy, Kaplan Singapore, MDIS, PSB Academy และอื่น ๆ  ได้ ซึ่งวุฒิ GED นั้น สามารถใช้เทียบเป็นวุฒิ ม.5 หรือ ม.6 ในบางสถาบัน ซึ่ง Pathways ในการเรียน จะเป็นรูปแบบนี้ Foundation/ Diploma > Higher Diploma/Advanced Diploma > Bachelor

 

"SIM GE - University partner

SIM Global Education หรือ SIM GE เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับรางวัล Best Private Institute Award  (สถาบันเอกชนที่ดีที่สุด) 5 ครั้ง และได้การรับรองมาตรฐานการศึกษาจาก EduTrust Singapore โดย SIM GE เป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติ ที่อยู่ภายใต้ SIM University และมีหลักสูตรให้เลือกเรียนหลายระดับ เช่น หลักสูตรวิชาชีพ ปริญญาตรี ปริญญาโท ของ SIM GE ได้นำมาจากมหาวิทยาลัยจากออสเตรเลีย, ฝรั่งเศส, อังกฤษ และอเมริกา ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ ที่ถูกจัดอันดับมหาวิทยาลัย โดย QS World Ranking

ตัวอย่าง ตารางราคาค่าเรียนสำหรับผู้เรียนจบ GED เพื่อเรียนต่อ ป.ตรี ที่ SIM GE

ตัวอย่าง ค่าเรียนหลักสูตร ป.ตรี ที่ SIM GE
ประเภทค่าใช้จ่าย (สกุลเงิน SGD) คะแนน GED 480/800 คะแนน GED 560/800
ค่าสมัครเรียน + ค่าทำวีซ่า 481.50 481.50
ค่าบัตรนักเรียน 60.00 60.00
ค่าตรวจสุขภาพที่ประเทศสิงคโปร์ 85.00 85.00
ค่าเรียนหลักสูตร Foundation 3,584.50
ค่าเรียนหลักสูตร Diploma 11,770.00 11,770.00
ค่าเรียนหลักสูตร Bachelor Degree 42,981.90 42,981.90
ยอดรวมเป็นเงินสกุล SGD 58,962.90 55,378.40
ยอดรวมเงิน บาท ในส่วนของเรื่องเรียน และที่พัก (BTH23/SGD) 1,356,146.70 1,273,703.20

ข้อมูลสถาบัน TMC Academy

TMC Academy สิงคโปร์

TMC Academy สถาบันเอกชนเก่าแก่ อีกแห่งของประเทศสิงคโปร์ เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 1981 เป็นบริษัทในเครือของ TMC Education Corporation Ltd (ปัจจุบัน คือ Global Dragon Ltd.) ที่มีความน่าเชื่อถือสูง เนื่องจากเป็นบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ใน ตลาดหลักทรัพย์ ของสิงคโปร์ และเป็นสถาบันเอกชนที่มีจุดเด่นในเรื่องความยืดหยุ่น ในการรับนักศึกษาเข้าเรียนต่อที่สถาบัน

ปัจจุบัน TMC Academy ตั้งอยู่ย่าน Geylang ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า Paya Lebar (EW8) ห้องเรียนของ TMC Academy มีขนาดปานกลางซึ่งทำให้อาจารย์สามารถดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง รวมถึงบรรยากาศ ในการเรียนการสอนมีความเป็นกันเองอาจารย์เอาใจใส่นักเรียนเป็นอย่างดี

ตัวอย่าง ตารางราคาค่าเรียนสำหรับผู้เรียนจบ GED เพื่อเรียนต่อ ป.ตรี ที่ TMC Academy

ตัวอย่าง ค่าเรียนหลักสูตร Higher Diploma จนจบ ป.ตรี ที่ TMC Academy
ประเภทค่าใช้จ่าย (สกุลเงิน SGD) มีผลสอบ IELTS 6.0 ไม่มีผลสอบ IELTS 6.0
ค่าสมัครเรียน + ค่าทำวีซ่า 214.00 214.00
ค่าธรรมเนียมนักเรียนต่างชาติ 695.50 695.50
ค่าเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ (3 เดือน) 3,638.00
ค่าเรียนหลักสูตร Higher Diploma 16,403.10 16,403.10
ค่าเรียนหลักสูตร Bachelor Degree 20,394.20 20,394.20
ค่าประกันสุขภาพ 171.20 256.80
ค่าประกันการเรียน (โดยประมาณ) 282.48 310.41
ยอดรวมเป็นเงินสกุล SGD 38,160.48 41,912.01
ยอดรวมเงิน บาท ในส่วนของเรื่องเรียน และที่พัก (BTH23/SGD) 877,691.04 963,976.16

* ฟรี ค่าดำเนินการทุกขั้นตอน