ค่าใช้จ่ายเรียนสิงคโปร์

ค่าใช้จ่ายเรียนสิงคโปร์ สำหรับการไปเรียนที่สิงคโปร์ หลายคนอาจสงสัยว่าต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่ และประกอบไปด้วยค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง ซึ่งค่าครองชีพของสิงคโปร์ สูงกว่าประเทศไทย ประมาณ 3 เท่า รายละเอียดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าเรียน ค่าที่พัก ค่าอาหาร สามารถดูตารางเปรียบเทียบ ได้ตามข้างล่างนี้เลยครับ

ค่าใช้จ่ายเรียนสิงคโปร์ - Banner

ค่าใช้จ่ายเรียนสิงคโปร์

ค่าเล่าเรียน

ค่าใช้จ่ายหลักสูตรภาษาอังกฤษ ประเทศสิงคโปร์
(ค่าสมัคร + ค่าประกันสุขภาพ + ค่าทำวีซ่ากรณีเรียนเกิน 4 สัปดาห์)

รายการ SGD THB
ค่าเรียนภาษา 1 เดือน 1,565 35,995
ค่าเรียนภาษา 2 เดือน 3,065 70,495
ค่าเรียนภาษา 2 ระดับ (12 สัปดาห์) 3,890 89,470
ค่าเรียนภาษา 3 ระดับ (18 สัปดาห์) 5,720 131,560
ค่าเรียนภาษา 4 ระดับ (24 สัปดาห์) 8,250 189,750
ค่าเรียนภาษา 5 ระดับ (30 สัปดาห์) 9,975 229,425
ค่าเรียนภาษา 6 ระดับ (36 สัปดาห์) 11,915 274,045

หมายเหตุ อัตราแลกเปลี่ยนประมาณการที่ 23 Baht : 1 SGD

ค่าเล่าเรียนระดับ มหาวิทยาลัยเอกชนสิงคโปร์ ตลอดหลักสูตร

รายการ SGD THB
ค่าเรียน ป.ตรี (2 ปี) 38,165 – 42,360 877,795 – 974,280
ค่าเรียน ป.โท (1 ปี) 23,395 – 27,125 538,085 – 623,875

ค่าเล่าเรียนระดับ มหาวิทยาลัยรัฐบาลสิงคโปร์ ตลอดหลักสูตร

รายการ SGD THB
ค่าเรียน ป.ตรี (4 ปี) 82,200 – 247,400 1,890,600 – 5,690,200
ค่าเรียน ป.โท (1 – 2 ปี) 45,000 – 46,100 1,035,000 – 1,060,300

หมายเหตุ อัตราแลกเปลี่ยนประมาณการที่ 23 Baht : 1 SGD

ค่าที่พัก

ระยะเวลา SGD THB
ห้องคู่ 1 เดือน 920 – 1,020 21,160 – 23,460
ห้องคู่ 6 เดือน 5,070 – 5,670 116,610 – 130,410
ห้องคู่ 12 เดือน 9,840 – 10,920 226,320 – 251,160
ห้องเดี่ยว 1 เดือน 1,570 – 1,670 36,110 – 38,410
ห้องเดี่ยว 6 เดือน 8,850 – 9,420 203,550 – 216,660
ห้องเดี่ยว 12 เดือน 17,040 – 18,240 391,920 – 419,520

ค่าอาหาร

ระยะเวลา SGD THB
1 วัน 15 – 30 345 – 690
1 สัปดาห์ 105 – 210 2,415 – 4,830
1 ปี 5,475 – 10,950 125,925 – 251,850

หมายเหตุ อัตราแลกเปลี่ยนประมาณการที่ 23 Baht : 1 SGD

ตัวอย่างราคาอาหารในสิงคโปร์

  • ค่าอาหาร ขึ้นอยู่กับแต่ละสถานที่ ซึ่งอาหารในสถาบัน มีราคาค่อนข้างถูก โดยจะเริ่มตั้งแต่ประมาณ 3.00 SGD ต่อมื้อ อาหารรอบ ๆ สถาบัน จะมีราคาสูงขึ้นมาเล็กน้อย เช่น มื้อละประมาณ 3.00 – 5.00 SGD หากเป็นสถานที่ท่องเที่ยว หรือ ในห้างสรรพสินค้า ราคาต่อมื้อ เริ่มต้นประมาณ 8.00 SGD
  • น้ำเปล่า 1.00 – 1.20 SGD
  • น้ำอัดลม 0.80 – 1.20 SGD
  • กาแฟสด 3.00 – 7.00 SGD
  • KFC Lunch Box ประมาณ 5.00 SGD

Credit : http://www.numbeo.com/cost-of-living/

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

กราฟเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการเรียนปริญญาโท 1 ปีที่ MDIS

หลักสูตรปริญญาโท ที่ประเทศสิงคโปร์ ใช้ระยะเวลาเรียนประมาณ 1 ปี ไม่รวมการเรียนปรับพื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษ ควรเตรียมงบประมาณเผื่อไว้ที่ 1.3 ล้านบาท

กราฟแสดงค่าใช้จ่ายในการเรียนภาษาที่สิงคโปร์ 1 เดือน

ค่าใช้จ่ายเรียนภาษาอังกฤษ 1 เดือน ประมาณ 85,181 บาท ควรเตรียมงบประมาณเผื่อไว้ที่ 100,000 บาท

กราฟแสดงค่าใช้จ่ายในการเรียนภาษาที่สิงคโปร์ 3 เดือน

ค่าใช้จ่ายเรียนภาษาอังกฤษ 3 เดือน ประมาณ 315,000 บาท ควรเตรียมงบประมาณเผื่อไว้ที่ 330,000 บาท

กราฟแสดงค่าใช้จ่ายในการเรียนภาษาที่สิงคโปร์ 6 เดือน

ค่าใช้จ่ายเรียนภาษาอังกฤษ 6 เดือน ประมาณ 478,818 บาท ควรเตรียมงบประมาณเผื่อไว้ที่ 500,000 บาท

กลับสู่หน้าแรก