เรียนภาษาที่สิงคโปร์

เรียนภาษาที่สิงคโปร์ – สิงคโปร์หนึ่งในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ จึงทำให้เป็นอีกหนึ่งประเทศที่เหมาะกับการเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อนำไปใช้การในศึกษาต่อ การสมัครงาน หางานในระดับที่สูงขึ้น หรือการนำใช้ในชีวิตประจำวัน ประเทศสิงคโปร์มีปลอดภัยสูง มีความเจริญทางด้านการคมนาคม ทำให้การเดินทางไปแต่ละสถานที่สะดวกมาก รวมถึงความเป็นกันเองของชาวสิงคโปร์ ที่พร้อมจะพูดคุย และช่วยเหลือนักเรียนต่างชาติ นอกจากนี้ยังมีสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพให้เลือกหลายแห่ง ซึ่งจะแตกต่างต่างกันที่สภาพแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอกสถาบัน รวมไปถึงค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันออกไปอีกด้วย

เรียนภาษาที่สิงคโปร์ – study-singapore

 

หลักสูตรและสถาบันที่เปิดสอน
หลักสูตร สถาบันที่เปิดสอน
ภาษาอังกฤษทั่วไป Hawthorn Language School (Hawthorn)
Kaplan Singapore
Management Development Institute of Singapore (MDIS)
London School of Business and Finance (LSBF)
เตรียมสอบ IELTS Hawthorn Language School (Hawthorn)
London School of Business and Finance (LSBF)
ปรับพื้นฐานก่อนเข้าเรียนระดับอุดมศึกษา Hawthorn Language School (Hawthorn)
Kaplan Singapore
Management Development Institute of Singapore (MDIS)
London School of Business and Finance (LSBF)
ค่าใช้จ่ายในการเรียนโดยประมาณ
รายการ SGD BAHT
ค่าเรียนภาษา 1 เดือน 1,551.50 35,684.50
ค่าเรียนภาษา 2 เดือน 3,855.30 88,671.90
ค่าเรียนภาษา 2 ระดับ (10 สัปดาห์) 4,599.93 105,798.39
ค่าเรียนภาษา 3 ระดับ (15 สัปดาห์) 6,043.36 138,997.28
ค่าเรียนภาษา 4 ระดับ (20 สัปดาห์) 7,691.16 176,896.68
ค่าเรียนภาษา 5 ระดับ (25 สัปดาห์) 9,338.96 214,796.08
ค่าเรียนภาษา 6 ระดับ (30 สัปดาห์) 10,986.76 252,695.05
ใช้อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณที่ 23 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD)
ขั้นตอนการไปเรียนภาษาที่สิงคโปร์ (ระยะสั้น 4 สัปดาห์)
 1. สอบวัดระดับภาษาอังกฤษผ่านทาง Online + พร้อมส่งเอกสารการสมัครเรียน เช่น สำเนา Passport, รูปถ่าย เป็นต้น
 2. ดำเนินเรื่องการสมัครเรียน
 3. รับเอกสารตอบรับจากสถาบัน ในเอกสารตอบรับ จะระบุค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ต้องชำระ เช่น ค่าสมัคร ค่าเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ของโรงเรียน
 4. ชำระค่าเรียน
 5. สถาบันจะส่งใบเสร็จรับเงินให้หลังจากที่ได้รับค่าเรียนแล้ว
 6. เตรียมตัวเดินทาง
ขั้นตอนการไปเรียนภาษาที่สิงคโปร์ (ระยะยาวมากกว่า 4 สัปดาห์)
 1. สอบวัดระดับภาษาอังกฤษผ่านทาง Online + พร้อมส่งเอกสารการสมัคร เช่น สำเนา Passport, รูปถ่าย, Bank statement, Transcript เป็นต้น
 2. ดำเนินเรื่องการสมัครเรียน และชำระค่าดำเนินการขอวีซ่าให้กับสถาบันที่เรียน
 3. รับเอกสารตอบรับจากสถาบัน ในเอกสารตอบรับ จะระบุค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ต้องชำระ เช่น ค่าสมัคร ค่าเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ของโรงเรียน
 4. รอผลวีซ่า (ขั้นต่ำ 4 สัปดาห์ ผลวีซ่าจะออกช้า หรือเร็วขึ้นอยู่กับผู้ยื่นขอวีซ่าในช่วงเวลานั้น ๆ ว่าน้อยหรือมาก)
 5. หลังจากวีซ่าผ่านแล้ว ชำระค่าเรียน
 6. สถาบันจะส่งใบเสร็จรับเงินให้หลังจากที่ได้รับค่าเรียนแล้ว
 7. เตรียมตัวเดินทาง

* ถ้าต้องการให้ทางโรงเรียนจัดหาที่พักให้ ควรทำเรื่องสมัครล่วงหน้า 2 – 3 เดือน ถ้าจัดหาที่พักเองใช้ระยะเวลาในการสมัครล่วงหน้า 2 – 3 สัปดาห์ครับ

แนะนำสถาบัน สอนภาษาที่สิงคโปร์ สถาบัน Hawthorn

เรียนภาษาที่สิงคโปร์ - Hawthorn

สถาบันสอนภาษา Hawthorn Language School

สถาบันสอนภาษาที่มีคุณภาพอีกแห่งของประเทศสิงคโปร์ และได้รับการยอมรับว่าเป็นอันดับ 1 ของ Melbourne ออสเตรเลีย ซึ่งสถาบันสอนภาษา Hawthorne Language School เป็นศูนย์ ภาษาของ University of Melbourne ที่ได้มาเปิดสาขาอยู่ในสถาบัน TMC Academy ภายใต้ชื่อว่า “Hawthorne Language School” เพื่อที่นักเรียนจะได้ไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงประเทศออสเตรเลีย ทำให้ประหยัดเวลา และลดค่าใช้จ่ายลงได้เป็นอย่างมาก

สำหรับการเรียนการสอนของสถาบัน Hawthorn จะเน้นการปูพื้นฐานภาษาอังกฤษ ทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน ซึ่งจะมีอาจารย์ชาวต่างชาติ คอยชี้แนะ และให้การดูแล ช่วยเหลือนักเรียนตลอดหลักสูตร สำหรับหลักสูตรภาษาของสถาบัน เปิดสอน 9 ระดับ ตั้งแต่ Beginner จนถึง Advance ซึ่งการเรียน 1 ระดับจะใช้ระยะเวลาเรียน 6 สัปดาห์ แต่ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนระยะสั้น 3 – 4 สัปดาห์ได้เช่นกัน นอกจากเรียนภาษาแล้ว หากผู้เรียนต้องการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาของสถาบัน TMC Academy เมื่อเรียนภาษาจบและสอบได้คะแนนตามเกณฑ์ที่สถาบันกำหนดไว้ ก็สามารถเข้าเรียน ปริญญาตรี หรือปริญญาโท กับสถาบัน TMC Academy ได้เลย

สถานที่ใกล้เคียงสถาบัน

ปัจจุบัน Hawthorn Language School ตั้งอยู่ย่าน Geylang ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า Paya Lebar (EW8) รอบ ๆ สถาบันมี ศูนย์การค้า เช่น PLQ Mall, KINEX และ City Plaza เป็นต้น

Website : Hawthorn Language School

รูปแบบการเรียนของสถาบัน Hawthorn Language School
เรียน Full-time วันละ 6 ช.ม. (เรียน 4 ช. ม. + กิจกรรม 1 ช. ม. + ทบทวนการเรียน 1 ช. ม.)

ตารางค่าใช้จ่ายในการ เรียนภาษาที่สิงคโปร์ ปี 2022

Hawthorn Language School
ประเภทค่าใช้จ่าย (สกุลเงิน SGD) 4 สัปดาห์ (1 เดือน) 12 สัปดาห์ (3 เดือน) 18 สัปดาห์ (4.5 เดือน)
ค่าสมัครเรียน + ค่าทำวีซ่า (สำหรับ 4 สัปดาห์ ขึ้นไป) 107.00 428.00 428.00
ค่าธรรมเนียมนักเรียนต่างชาติ 695.50 695.50
ค่าเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ 1,455.20 2,996.00 4,494.00
ค่าประกันการเรียน (โดยประมาณ) 33.14 46.79
ค่าอุปกรณ์การเรียน 214.00 321.00
ค่าประเมินผลการเรียน 428.00 642.00
ค่าประกันสุขภาพ 85.60 85.60
ค่าที่พักห้องคู่ เตียง 2 ชั้น (ต้องเช็คเป็นกรณีอีกครั้ง)
ค่ามัดจำที่พัก (ได้คืนตอนเช็คเอ้าท์)
ยอดรวมเป็นเงินสกุล SGD 1,562.20 4,880.24 6,712.89
ยอดรวมเงิน บาท ในส่วนของเรื่องเรียน และที่พัก (BTH23/SGD) 35,930.6 112,245.52 154,396.47

* ตั๋วเครื่องบินสามารถจัดหาได้เอง ไปกลับ ราคาประมาณ 6,000 – 10,000 บาท
* ฟรี ค่าดำเนินการทุกขั้นตอน

 

เรียนภาษาที่สิงคโปร์ - Kaplan Singapore

Kaplan Singapore

สถาบันเอกชนอีกแห่งที่มีชื่อเสียง Kaplan Singapore ตั้งอยู่ในอาคารสำนักงาน ตกแต่งในรูปแบบทันสมัย บรรยากาศเป็นมิตร ห้องเรียนกว้างขวาง ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า Rochor (DT13) , Dhoby Ghaut (NE6) หลักสูตรที่เปิดสอน มีหลากหลาย เช่น หลักสูตรการเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ วิชาชีพ ปริญญาตรี ปริญญาโท โดยหลักสูตรในระดับอุดมศึกษา ได้นำมาจากมหาวิทยาลัย จากประเทศอังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย สาขาที่เปิดสอน เช่น บริหารธุรกิจ บัญชี นิเทศน์ศาสตร์ การโรงแรมและการท่องเที่ยว เป็นต้น สถาบัน Kaplan Singapore มีนักเรียนหลากหลายเชื้อชาติ ทำให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับเพื่อนชาวต่างชาติอีกด้วย

website : http://www.kaplan.com.sg/

ตารางค่าใช้จ่ายในการ เรียนภาษาที่สิงคโปร์ 1-3 Levels ปี 2022
Kaplan Singapore
ประเภทค่าใช้จ่าย (สกุลเงิน SGD) 8 สัปดาห์ (2 เดือน) 16 สัปดาห์ (4 เดือน) 24 สัปดาห์ (6 เดือน)
ค่าสมัครเรียน + ค่าทำวีซ่า (สำหรับ 4 สัปดาห์ ขึ้นไป) 492.20 492.20 492.20
ค่าธรรมเนียมนักเรียนต่างชาติ
– ค่าทำวีซ่านักเรียน
– ค่าตรวจสุขภาพ และค่าประกันสุขภาพ
963.00 963.00 963.00
ค่าเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ 2,621.50 5,243.00 7,864.50
ยอดรวมเป็นเงินสกุล SGD 4,076.70 6,698.20 9,319.70
ยอดรวมเงิน บาท ในส่วนของเรื่องเรียน (BTH23/SGD) 93,764.10 154,058.60 214,353.10

แนะนำ website จองตั๋วเครื่องบิน : Air Asia

คำค้น : เรียนภาษาที่สิงคโปร์ , เรียนภาษาอังกฤษที่สิงคโปร์

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : englishcoursesinsingapore.com

 

กลับสู่หน้าแรก