East Asian Institute of Management สถาบันอุดมศึกษาประเทศสิงคโปร์

EAIM

East Asian Institute of Management (EAIM) เป็นสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำในสิงคโปร์ที่โดดเด่นในสามสาขาวิชาหลัก ได้แก่ ธุรกิจ วิทยาศาสตร์สุขภาพ การบริการและการท่องเที่ยว เปิดสอนตั้งแต่ในระดับอนุปริญญาตรี ไปจนถึงระดับปริญญาโท มีสองวิทยาเขตคือที่สิงคโปร์และกัมพูชา นอกจากนี้สถาบัน EAIM ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร 4 แห่ง ได้แก่ Edinburgh Business School (Heriot-Watt University), De Montfort University, Aston University และ Queen Margaret University เพื่อเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น ทำให้สถาบันได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานการศึกษาจาก EduTrust Singapore และได้รับใบประกาศนียบัตรพร้อมตราสัญลักษณ์ Singapore Quality Class (SQC) ที่แสดงถึงองค์กรที่มีการดำเนินการดีเยี่ยมและมาตรฐานอยู่ในระดับโลก

ข้อดีของสถาบัน EAIM Singapore

 1. คุณภาพการเรียนการสอนดีเยี่ยมได้รับการรับรองจากหน่วยงานรัฐบาลของสิงคโปร์
 2. มีหลักสูตรให้นักเรียนเลือกได้หลากหลาย
 3. นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์และได้ปฏิบัติจริง
 4. มีทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติ
 5. จากสถิติของสถาบัน นักเรียนที่เรียนจบจาก EAIM มีอัตราการจ้างงานสูง ส่วนใหญ่จะได้รับการจ้างงาน ภายใน 6 เดือน
 6. มีสิ่งอำนวยความสะดวกภายในสถาบันครบครัน เช่น โรงอาหาร, โรงยิม, สนามฟุตซอล, สนามบาสเก็ตบอล, ห้องสมุด
 7. สถาบันตั้งอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า และรถประจำทาง ทำให้สะดวกในการเดินทาง

สถานที่ตั้ง สถาบัน EAIM

 

EAIM - Maps

EAIM – Maps

สถาบัน EAIM ตั้งอยู่ที่ 09 Ah Hood road ในย่าน Novena ประเทศสิงคโปร์ มีป้ายรถประจำทางบริเวณหน้าสถาบัน นักศึกษาสามารถเดินทางมาที่สถาบันผ่าน MRT ที่ใกล้ที่สุด 2 แห่ง

 • สถานีแรก Toa Payoh (NS19) และต่อรถประจำทางไปลงที่สถาบัน สายของรถประจำทางที่ผ่านคือ 129 139 และ 139M
 • สถานีที่สอง Novena (NS20) ต่อรถประจำทางสายที่ 131 หรือ 21 รถประจำทางจะหยุดที่ Aft Irrawaddy Rd จากนั้นให้เดินต่อไปยังสถาบันใช้เวลาประมาณ 4 นาที
หลักสูตรที่เปิดสอน

สถาบัน EAIM Singapore มีหลากหลายหลักสูตรให้เลือกเรียนตั้งแต่ระดับเตรียมความพร้อม ประกาศนียบัตร อนุปริญญา อนุปริญญาขั้นสูง ปริญญาตรี และปริญญาโท โดยหลักสูตรสำหรับนักศึกษาต่างชาติเป็นแบบเต็มเวลาในทุกหลักสูตร ขณะนี้สถาบันได้ปรับหลักสูตรให้เป็นออนไลน์เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ดังนั้นนักศึกษาต่างชาติที่สนใจเรียนสามารถสมัครและเรียนออนไลน์จากที่บ้านได้เลยค่ะ

หลักสูตรภาษา (Certificate In Business English)

เป็นหลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ได้ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าเรียนในหลักสูตรอนุปริญญา หลักสูตรนี้แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ BETEDP และ ETEDP ซึ่งทั้งสองรูปแบบนี้เปิดรับนักเรียนใหม่ทุกเดือน

 • Basic English Training for Entry into Degree Programme (BETEDP) คือ การเรียนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานสำหรับการเข้าศึกษาในหลักสูตรอนุปริญญา
 • English Training for Entry into Degree Programme (ETEDP) คือการเรียนภาษาอังกฤษใน 3 ระดับ Intermediate, Upper – Intermediate และ Advanced สำหรับการเข้าศึกษาในหลักสูตรอนุปริญญา

รูปแบบการเรียนและระยะเวลาเรียน

 • ประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษธุรกิจ (BETEDP ถึง ETEDP ระดับ 1 ถึง 3) – ระยะเวลาเรียน 9 เดือน
 • ETEDP ระดับ 1 ถึง 3 : ระยะเวลาเรียน 6 เดือน
 • ETEDP ระดับ 2 ถึง 3 : ระยะเวลาเรียน 4 เดือน
 • ETEDP ระดับ 3 : ระยะเวลาเรียน 2 เดือน

ตารางค่าใช้จ่ายในการ เรียนภาษา ที่ EAIM

EAIM
ประเภทค่าใช้จ่าย (สกุลเงิน SGD) 8 สัปดาห์ (2 เดือน) 16 สัปดาห์ (4 เดือน)
ค่าสมัครเรียน + ค่าทำวีซ่า (สำหรับ 4 สัปดาห์ ขึ้นไป) 470.00 470.00
ค่าธรรมเนียมนักเรียนต่างชาติ 1,000.00 1,000.00
ค่าเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ 1,455.20 2,996.00
ค่าประกันสุขภาพ 85.60 85.60
ค่าประกันการเรียน (โดยประมาณ) 31.39 44.41
Vat 7% 328.09 447.98
ยอดรวมเป็นเงินสกุล SGD 5,015.08 6,847.72
ยอดรวมเงิน บาท ในส่วนของเรื่องเรียน และที่พัก (BTH23/SGD) 115,347.84 157,497.65

ตารางค่าใช้จ่ายในการ เรียนภาษา ที่ EAIM

EAIM
ประเภทค่าใช้จ่าย (สกุลเงิน SGD) 24 สัปดาห์ (6 เดือน) 36 สัปดาห์ (9 เดือน)
ค่าสมัครเรียน + ค่าทำวีซ่า (สำหรับ 4 สัปดาห์ ขึ้นไป) 470.00 470.00
ค่าธรรมเนียมนักเรียนต่างชาติ 1,000.00 1,000.00
ค่าเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ 4,494.00 8,300.00
ค่าประกันสุขภาพ 85.60 85.60
ค่าประกันการเรียน (โดยประมาณ) 56.89 70.39
Vat 7% 567.87 694.82
ยอดรวมเป็นเงินสกุล SGD 8,680.37 10,620.81
ยอดรวมเงิน บาท ในส่วนของเรื่องเรียน และที่พัก (BTH23/SGD) 199,648.43 244,278.66

 

เส้นทางการศึกษา

EAIM - Pathways

EAIM – Pathways

Certificate/ Foundation

เป็นหลักสูตร ปูพื้นฐานของนักเรียนที่ยื่นผลการเรียนในระดับมัธยม 4 และ 5 โดยจะปรับพื้นฐานทักษะ เฉพาะด้านก่อนเข้าเรียน Diploma

Intake Date : January, April, July, October
Duration : 6 เดือน
Tuition fee : 5,200 SGD

Diploma

เป็นการเรียนในระดับที่สูงขึ้นจาก Certificate / Foundation รายละเอียดเนื้อหาของวิชาจะเริ่มลงลึกมากขึ้น นักเรียนสามารถนำผลคะแนนที่ได้รับจากระดับนี้ ไปเรียนต่อในระดับ Advanced Diploma เพื่อเข้าสู่ในระดับอุดมศึกษาได้

สาขาวิชาที่เปิดสอน มีดังนี้

 • Diploma in Business Management
 • Diploma in Accountancy
 • Diploma in International Hospitality
 • Diploma in Applied Psychology
 • Diploma in Banking and Finance
 • Diploma in Business Information Management
 • Diploma in Logistic and Operations Management

Intake Date : January, April, July, September, October (บางหลักสูตร)
Duration : 9 เดือน
Tuition fee : 8,800 SGD

Advanced Diploma

เป็นระดับสูงที่สุดของสาขาวิชาชีพ ผู้ที่เรียนจบจะได้รับใบประกาศนียบัตรอนุปริญญาตรี หรือนักเรียนสามารถนำผลคะแนนเพื่อเข้าเรียนต่อระดับปริญญาตรีได้

สาขาวิชาที่เปิดสอน มีดังนี้

 • Advanced Diploma in Business Management
 • Advanced Diploma in Accountancy
 • Advanced Diploma in International Hospitality
 • Advanced Diploma in Applied Psychology
 • Advanced Diploma in Banking and Finance
 • Advanced Diploma in Business Information Management
 • Advanced Diploma in Logistic and Operations Management

Intake Date : January, April, July, September, October (บางหลักสูตร)
Duration : 9 เดือน
Tuition fee : 8,800 SGD

Bachelor Degree

สถาบันเปิดสอนใน 3 สาขาวิชาหลักคือ ด้านบริหาร การเงิน และการบริการ ซึ่งเนื้อหามีความหลากหลายและครอบคลุม นักเรียนสามารถเลือกเรียนการบริหาร การเงิน หรือด้านบริการ เป็นต้น

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • BA (Hons) Business and Management (Top up)
 • BA (Hons) Accounting and Business Management (Top up)
 • BA (Hons) International Hospitality and Tourism Management (Top-up)

Intake Date : February, May, August, October
Duration : 12 เดือน
Tuition fee : 11,800 SGD

ตารางค่าใช้จ่ายในการ เรียนปริญญาตรี สำหรับนักเรียนที่จบ ม.4 และ ม.5 ที่ EAIM

ตัวอย่าง ค่าเรียนหลักสูตร Foundation จนจบ ป.ตรี ที่ EAIM
ประเภทค่าใช้จ่าย (สกุลเงิน SGD) มีผลสอบ IELTS 4.0 ไม่มีผลสอบ IELTS 4.0
ค่าสมัครเรียน + ค่าทำวีซ่า 540.00 540.00
ค่าธรรมเนียมนักเรียนต่างชาติ 1,000.00 1,000.00
ค่าเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ (2 เดือน) 3,100.00
ค่าเรียนหลักสูตร Foundation 5,200.00 5,200.00
ค่าเรียนหลักสูตร Diploma 8,800.00 8,800.00
ค่าเรียนหลักสูตร Advanced Diploma 8,800.00 8,800.00
ค่าเรียนหลักสูตร Bachelor Degree 11,800.00 11,800.00
ค่าประกันสุขภาพ 256.80 256.80
ค่าประกันการเรียน (โดยประมาณ) 268.93 292.18
Vat 7% 2,529.80 2,746.80
ยอดรวมเป็นเงินสกุล SGD 39,195.53 42,535.78
ยอดรวมเงิน บาท ในส่วนของเรื่องเรียน และที่พัก (BTH23/SGD) 901,497.10 978,322.85

ตารางค่าใช้จ่ายในการ เรียนปริญญาตรี สำหรับนักเรียนที่จบ ม.6  ที่ EAIM

ตัวอย่าง ค่าเรียนหลักสูตร Diploma จนจบ ป.ตรี ที่ EAIM
ประเภทค่าใช้จ่าย (สกุลเงิน SGD) มีผลสอบ IELTS 5.5 ไม่มีผลสอบ IELTS 5.5
ค่าสมัครเรียน + ค่าทำวีซ่า 540.00 540.00
ค่าธรรมเนียมนักเรียนต่างชาติ 1,000.00 1,000.00
ค่าเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ (2 เดือน) 3,100.00
ค่าเรียนหลักสูตร Diploma 8,800.00 8,800.00
ค่าเรียนหลักสูตร Advanced Diploma 8,800.00 8,800.00
ค่าเรียนหลักสูตร Bachelor Degree 11,800.00 11,800.00
ค่าประกันสุขภาพ 256.80 256.80
ค่าประกันการเรียน (โดยประมาณ) 229.93 253.18
Vat 7% 2,165.80 2,382.80
ยอดรวมเป็นเงินสกุล SGD 33,592.53 36,932.78
ยอดรวมเงิน บาท ในส่วนของเรื่องเรียน และที่พัก (BTH23/SGD) 772,628.10 849,453.85
Accommodation/ Hostel

หอพัก ที่ใกล้กับสถาบัน มีหลายแห่ง ราคาจะแตกต่างกันออกไปตามประเภทของห้องพัก ซึ่งหอพักด้านล่างนี้ ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 5 – 15 นาที

 • ES Homestay
 • Balestier Students’ Hostel
 • NOVA 88 Residence
 • Marque@Irrawaddy Residence
 • Vista Residence
 • Dmira Residence
 • Twin Heights Residence
 • The Viridian Residence

ห้องเดี่ยวราคาเริ่มที่ 1,050 – 2,200 SGD, ห้องคู่ราคาเริ่มที่ 950 – 1,650 SGD

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้สถาบัน
 • ห้างสรรพสินค้า Zhongshan Mall
 • สวนสาธารณะ Zhongshan Park
 • อนุสรณ์สถานซุนยัดเซ็น (Sun Yat Sen Nanyang Memorial Hall)
 • วัด Burmese Buddhist Temple
 • วัด Kuan Im Tng Temple (Balestier)
 • โบสถ์เซนต์อโดฟัส (Church of Saint Alphonsus)
กิจกรรมของสถาบัน EAIM
 • ToastMaster’s Club   ชมรมฝึกทักษะการสื่อสารให้สามารถพูดได้อย่างมั่นใจโดยไม่ประหม่าหรือกดดัน นักเรียนจะได้เรียนรู้เทคนิคการพูดและทักษะการเป็นผู้นำที่สามารถนำไปใช้ได้ตลอดชีวิต
 • Sports’s Day  งานกีฬาประจำปีของสถาบัน
 • ชมรมกีฬา ได้แก่ ชมรมวอลเลย์บอล ชมรมแบตมินตัน ชมรมบาสเกตบอล และชมรมว่ายน้ำ

รูปภาพภายในสถาบันเพิ่มเติม