Amity Global Institute

Amity Global Institute

Amity Global Institute สถาบันเอกชน ที่เปิดสอนมามากกว่า 20 ปี ในสิงคโปร์ เป็นสถาบันคุณภาพอีกแห่งหนึ่งในสิงคโปร์ ภายนอกตัวอาคารเรียน มีการตกแต่งแบบประติมากรรมสมัยเก่าสวยงามและมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ส่วนภายในดูเรียนหรูในแบบของสมัยใหม่ บรรยากาศเหมาะสมกับการเรียน ด้านวิชาการสถาบัน มีหลักสูตรให้เลือกเรียนหลากหลาย เช่น หลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ วิชาชีพ ปริญญาตรี ปริญญาโท โดยหลักสูตรนำมาจากมหาวิทยาลัยของประเทศอังกฤษ เช่น University of London (UOL), University of Northampton มีสาขาที่เปิดสอน เช่น บริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน เป็นต้น รวมถึงมีทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติทุกปี

Official Link : http://www.amitysingapore.sg/

จุดเด่นของ Amity Global Institute
 • หลักสูตรที่เปิดสอน นำมาจากมหาวิทยาลัยที่อยู่ในลำดับ top 40 สหราชอาณาจักร
 • มีหลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนที่ไม่มีผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ หรือ นักเรียนที่พื้นฐานภาษาอังกฤษยังไม่ดีนัก
 • มีทุนการศึกษา, ทุนส่วนลดต่าง ๆ ให้กับนักเรียนต่างชาติทุกปี
 • อาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในการสอน
 • การเดินทางสะดวก ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า และ สถานีรถประจำทาง
Maps (Main Campus)

สถาบัน Amity Global Institute อยู่ห่างจากสถานีรถไฟฟ้า Dhoby Ghaut (NE6) เพียง 200 เมตร นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางที่เปลี่ยนสายรถไฟฟ้าไปยังสายสีม่วง และสายสีแดง นอกจากนี้ที่ตั้งของสถาบันยังอยู่ใกล้กับ Fort Canning สถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมไปถ่ายรูปอีกแห่ง ของสิงคโปร์ด้วย

บริเวณใกล้เคียง Main Campus
 • ห้างสรรพสินค้า Plaza Singapura ที่มีขนาดใหญ่และสินค้าให้เลือกซื้อมากมายสวนสาธารณะ Fort Canning Park ที่สวยงาม เป็นที่ถ่ายรูปยอดนิยมของสิงคโปร์
 • สวนสาธารณะ Dhoby Ghaut Green สวนเปิดที่โล่งนักสถาปัตยกรรมและนักออกแบบผังเมืองมาแสดงผลงานอยู่บ่อยครั้ง
 • สถานีรถไฟฟ้า Dhoby Ghaut (NE6)
Amity Global Institute - Main Campus

Main Campus

Maps (City Campus – English Course)

Amity Global Institute (City Campus) ตั้งอยู่ภายใน National Library Singapore หรือหอสมุดแห่งชาติสิงคโปร์ อยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า Bugis (DT14 – สายน้ำเงิน) ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าเพียง 300 เมตร

บริเวณใกล้เคียงสถานที่เรียนภาษา
 • ร้านกาแฟ
 • ร้านอาหาร
 • ห้าง Bugis* (มีชาไขมุก KOI)
 • ห้าง Bugis Cube
 • สถานีรถไฟฟ้า Bugis (DT14) และ Bras Basah (CC2)
หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อปรับพื้นฐาน มีทั้งหมด 5 ระดับ ประกอบด้วย

 • Beginner
 • Elementary
 • Pre-Intermediate
 • Intermediate
 • Upper Intermediate

ในแต่ละระดับใช้เวลาเรียนประมาณ 2 เดือนสำหรับวันเริ่มเรียนของหลักสูตรภาษาอังกฤษแบ่งออกเป็นเรียนระยะสั้น และระยะยาวตามตารางด้านล่างนี้

Intake date (ระยะสั้น 4 สัปดาห์) ของปี 2022 ยังไม่อัพเดท
Months Course Start Dates
January 13 Jan
February 4 Feb, 11 Feb, 18 Feb
March 9 Mar, 16 Mar, 23 Mar, 30 Mar
April 6 Apr
May 4 May, 11 May, 18 May, 25 May
June 29 Jun
July 6 Jul, 13 Jul, 20 Jul
August 24 Aug, 31 Aug
September 7 Sep, 14 Sep
October 26 Oct
November 2 Nov, 9 Nov, 16 Nov
Intake date (ระยะยาว 8 – 40 สัปดาห์) ของปี 2022 ยังไม่อัพเดท
Months Course Start Dates
January 13 Jan
February 4 Feb
March 9 Mar
April 6 Apr
May 4 May
June 29 Jun
July 6 Jul
August 24 Aug
September 7 Sep
October 26 Oct
November 2 Nov
หลักสูตรในระดับอุดมศึกษาเปิดสอนทั้งปริญญาตรีและโท

สาขาวิชาที่เปิดสอน มาจาก 4 มหาวิทยาลัย ดังนี้

University of London
 • Bachelor of Science Honours in Computer Science
 • Bachelor of Science Honours in Computer Science (Data Science)
 • Bachelor of Science Honours in Computer Science (Games Development)
 • Bachelor of Science Honours in Computer Science (Web and Mobile Development)
 • Postgraduate Certificate in Business Administration
 • Postgraduate Certificate in Strategic Supply Chain Management
 • Postgraduate Certificate in Supply Chain Analytics
 • Postgraduate Certificate in Supply Chain Management
 • Postgraduate Diploma in Business Administration
 • Postgraduate Diploma in Business Administration (Finance)
 • Postgraduate Diploma in Business Administration (Leadership)
 • Postgraduate Diploma in Supply Chain Management and Global Logistics
 • Master of Business Administration
 • Master of Science in Supply Chain Management and Global Logistics
University of Northampton
 • Bachelor of Arts (Honours) Business Studies
 • Bachelor of Laws (Honours)
 • Bachelor of Science (Honours) Computing
 • Master of Business Administration (University of Northampton)
 • Master of Laws in International Commercial Law
University for the Creative Arts
 • Bachelor of Arts (Honours) Business Innovation and Management (Top-up)
 • Bachelor of Science (Honours) Creative Computing
 • Master of Arts Creative Business Management
 • Master of Arts Creative Marketing and Advertising
Teesside University
 • Bachelor of Arts (Honours) Business Enterprise and Innovation
 • Bachelor of Arts (Honours) Business Finance and Accounting (Top-up)
 • Bachelor of Arts (Honours) International Business
 • Bachelor of Arts (Honours) International Business Management (Top-up)
 • Bachelor of Arts (Honours) International Business with HRM (Top-up)
 • Bachelor of Arts (Honours) International Business with Marketing (Top-up)
 • Bachelor of Arts (Honours) International Tourism Management (Top-up)
 • Master of Science Artificial Intelligence
 • Master of Science Artificial Intelligence with Data Analytics
 • Master of Science Data Science
ตัวอย่าง ตารางค่าใช้จ่ายในการ เรียนภาษา ปี 2022
Amity Global Institute
ประเภทค่าใช้จ่าย (สกุลเงิน SGD) 4 สัปดาห์ (1 เดือน) 8 สัปดาห์ (2 เดือน) 16 สัปดาห์ (4 เดือน)
ค่าสมัครเรียน + ค่าทำวีซ่า (สำหรับ 4 สัปดาห์ ขึ้นไป) 350.00 350.00
ค่าเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ 1,500.00 3,000.00
Vat 7% (ค่าสมัคร + ค่าเรียน) 129.50 234.50
ค่าที่พักห้องคู่ เตียง 2 ชั้น (TBA)
ค่ามัดจำที่พัก (ได้คืนตอนเช็คเอ้าท์) (TBA)
ยอดรวมเป็นเงินสกุล SGD 1,979.50 3,584.50
ยอดรวมเงิน บาท ในส่วนของเรื่องเรียน และที่พัก (BTH23/SGD) 45,528.50 82,443.50

ตารางค่าใช้จ่ายในการ เรียนภาษา  ปี 2022

Amity Global Institute
ประเภทค่าใช้จ่าย (สกุลเงิน SGD) 24 สัปดาห์ (6 เดือน) 32 สัปดาห์ (8 เดือน) 40 สัปดาห์ (10 เดือน)
ค่าสมัครเรียน + ค่าทำวีซ่า (สำหรับ 4 สัปดาห์ ขึ้นไป) 350.00 350.00 350.00
ค่าเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ 4,500.00 5,800.00 7,100.00
Vat 7% (ค่าสมัคร + ค่าเรียน) 339.50 430.50 521.50
ค่าที่พักห้องคู่ เตียง 2 ชั้น (TBA)
ค่ามัดจำที่พัก (ได้คืนตอนเช็คเอ้าท์) (TBA)
ยอดรวมเป็นเงินสกุล SGD 5,189.50 6,580.50 7,971.50
ยอดรวมเงิน บาท ในส่วนของเรื่องเรียน และที่พัก (BTH23/SGD) 119,358.50 151,351.50 183,344.50

ตัวอย่างค่าใช้จ่ายในการเรียนปริญญาตรี

สำหรับสถาบัน Amity Global Institute มีทุนให้สำหรับนักเรียน ป.ตรี และ ป.โท
ทุนค่าเรียน 30 % – 50 %

ตารางราคาค่าเรียนของ น.ร. ที่จบ ม.6 ต่อ ป.ตรี ที่ Amity Global Institute
ตัวอย่าง ค่าเรียน ตั้งแต่หลักสูตร ป.ตรี
ประเภทค่าใช้จ่าย (สกุลเงิน SGD) มีผลสอบ IELTS 6.0 ไม่มีผลสอบ IELTS 6.0
ค่าสมัครเรียน + ค่าทำวีซ่า 350.00 350.00
ค่าเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ (สมมุติว่า ต้องเรียน 3 ระดับ) 4,500.00
ค่าเรียนหลักสูตรปริญญาตรี 18,000.00 18,000.00
ค่าประกันสุขภาพ 256.80 342.40
ยอดรวมเป็นเงินสกุล SGD 18,606.80 23,192.40
ยอดรวมเงิน บาท ในส่วนของเรื่องเรียน และที่พัก (BTH23/SGD) 427,956.40 533,425.20

 

ตารางราคาค่าเรียนของ น.ร. ที่จบ ป.ตรี ต่อ ป.โท ที่ Amity Global Institute
ตัวอย่าง ค่าเรียน ตั้งแต่หลักสูตร ป.ตรี
ประเภทค่าใช้จ่าย (สกุลเงิน SGD) มีผลสอบ IELTS 6.5 ไม่มีผลสอบ IELTS 6.5
ค่าสมัครเรียน + ค่าทำวีซ่า 350.00 350.00
ค่าเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ (สมมุติว่า ต้องเรียน 3 ระดับ) 4,500.00
ค่าเรียนหลักสูตรปริญญาโท 15,000.00 15,000.00
ค่าประกันสุขภาพ 85.60 171.20
ยอดรวมเป็นเงินสกุล SGD 15,435.60 20,021.20
ยอดรวมเงิน บาท ในส่วนของเรื่องเรียน และที่พัก (BTH23/SGD) 355,018.80 460,487.60