ข้อมูลประเทศสิงคโปร์

ข้อมูลประเทศสิงคโปร์ - Banner


ข้อมูลประเทศสิงคโปร์
สิงคโปร์ เป็นประเทศเล็ก ๆ ที่เป็นทั้งศูนย์กลางการพาณิชย์และการเงินที่สำคัญ ประชากรเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนจนทำให้สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีการพัฒนาเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก ไม่ว่าจะเป็นในด้านของเศรษฐกิจที่เป็นที่จับตามองของนักธุรกิจและนักลงทุน หรือจะเป็นในด้านของการศึกษาที่เป็นเลิศ ประเทศสิงคโปร์ถือว่ามีระบบการศึกษาดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมหาวิทยาลัยสองแห่งของสิงคโปร์ คือ Nanyang Technological University, Singapore (NTU) และ National University of Singapore (NUS) ถูกจัดให้อยู่ในลำดับที่ 11 (เท่ากัน) ของโลก อ้างอิงข้อมูลจาก QS World University Rankings 2020 การศึกษาของประเทศสิงคโปร์จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะการปลูกฝังความรู้ทางวิชาการให้แก่เยาวชน เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีบุคลากรที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาประเทศในให้มีความก้าวหน้าและยิ่งใหญ่ในอนาคตได้

เกี่ยวกับประเทศสิงคโปร์

ตราแผ่นดิน ของประเทศสิงคโปร์ เป็นโล่สีแดงประดับด้วยจันทร์เสี้ยวและกลุ่มดาว 5 ดวง ด้านซ้ายเป็นสิงโต แทนสิงคโปร์ ด้านขวาเป็นเสือโคร่ง แทนความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์กับมาเลเซีย ข้างใต้มีคำขวัญ “Majulah Singapura” ซึ่งมีความหมายว่า “สิงคโปร์จงเจริญ”

ข้อมูลประเทศสิงคโปร์ - ตราแผ่นดินประเทศสิงคโปร์

ตราแผ่นดินประเทศสิงคโปร์

สัญลักษณ์ประจำชาติสิงคโปร์

สิงคโปร์ มีสัญลักษณ์ประจำชาติ คือ สิงโต ซึ่งเป็นที่มาของชื่อประเทศ มาจากคำว่า สิงคปุระ (Singapura) เป็นภาษาสันสกฤต หมายถึงเมืองแห่งสิงโต สัญลักษณ์นี้เป็นตัวแทนของความกล้าหาญ ความแข็งแกร่ง และความดีเลิศ สิงโตจะเป็นสีแดงทั้งหมด ซึ่งตัดกับพื้นหลังสีขาว 2 สีนี้ เป็นสีของธงชาติ แผงคอเป็นสิงโตมี 5 แฉก มี ความหมายเช่นเดียวกับกลุ่มดาวทั้ง 5 ลักษณะท่าทางที่มุ่งมั่นของสิงโต แสดงถึง จิตใจที่เป็นหนึ่งเดียวของประเทศที่พร้อมจะเผชิญกับอุปสรรคทั้งหลายและชนะอุปสรรคเหล่านั้น

ข้อมูลประเทศสิงคโปร์ - Singapura


ธงชาติของสิงคโปร์แบ่งเป็น 2 ส่วนเท่า ๆ กัน ตามแนวนอน

 • ส่วนบนเป็น สีแดง : เป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์ฉันท์พี่น้องและความเสมอภาคของมนุษย์
 • ส่วนล่างเป็นสีขาว : เป็นสัญลักษณ์ของความดี และความบริสุทธิ์ที่เจริญงอกงามไม่มี ที่สิ้นสุดตรงมุมซ้ายด้านบนเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวสีขาวข้าง ๆ มีกลุ่มดาวสี ขาว 5 ดวง เรียงเป็นวงกลม
 • พระจันทร์เสี้ยว เป็นสัญลักษณ์ของประเทศที่กำลังเจริญก้าวหน้า
 • กลุ่มดาว 5 ดวง เป็นสัญลักษณ์ของประชาธิปไตย สันติภาพ ความเจริญก้าวหน้า ความยุติธรรม และความเสมอภาค

  ข้อมูลประเทศสิงคโปร์ - Singapore Flag

  ธงชาติประเทศสิงคโปร์

ประเทศสิงคโปร์มีชื่อเป็นทางการว่า สาธารณรัฐสิงคโปร์ (Republic of Singapore) พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเกาะซึ่งประกอบด้วยเกาะสิงคโปร์และเกาะใหญ่น้อยบริเวณใกล้เคียง 63 เกาะ มีพื้นที่ รวมทั้งสิ้น 682.7 ตารางกิโลเมตร (ประมาณเกาะภูเก็ต) โดยมี

 • ทิศเหนือ ติดมาเลเซีย (Johor Bahru)
 • ทิศตะวันออก ติดทะเลจีนใต้
 • ทิศตะวันตก ติดมาเลเซีย และช่องแคบมะละกา
 • ทิศใต้ ติดช่องแคบมะละกา

เกาะสิงคโปร์เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดมีความยาวจากทิศตะวันตกไปตะวันออกประมาณ 42 กิโลเมตร และความกว้างจากทิศเหนือไปยังทิศใต้ประมาณ 23 กิโลเมตร โดยมีกรุงสิงคโปร์เป็นเมืองหลวง มีการปกครองแบบสาธารณรัฐแบบ Parliamentary Republic ในเครือจักรภพ โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศ วันชาติสิงคโปร์ตรงกับวันที่ 9 สิงหาคม (1965) ของทุกปี

สิงคโปร์ได้ชื่อว่าเป็นศูนย์รวมแห่งความหลากหลาย มีจำนวนประชากรประมาณ 5,899,604 ล้านคน (ข้อมูล ณ วันที่ 22 July 2021) ซึ่งเป็นชาวจีน 77% มาเลย์ 14% อินเดียน 7.6% และอื่น ๆ 1.4% ภาษาทางการที่ใช้จึงมีทั้งภาษาจีน มาเลย์ ทมิฬและอังกฤษ มีศาสนาประจำชาติ คือ พุทธ มุสลิม ฮินดู คริสต์เตียน เต๋า ซิกซ์ และลัทธิขงจื้อ มีดอกไม้ประจำชาติ คือ กล้วยไม้ในกลุ่มแวนด้า

ข้อมูลประเทศสิงคโปร์ ระบบเงินตรา

ค่าเงินของสิงคโปร์ คือ ดอลลาร์สิงคโปร์ นอกจากดอลลาร์สิงคโปร์ ดอลลาร์สหรัฐ และออสเตรเลียแล้ว สกุลเงินเยน และปอนด์สามารถใช้ในศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าเกือบทุกแห่ง มีบริการคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนทางอินเตอร์เน็ต สามารถตรวจสอบได้ที่ https://forex.asiaone.com/  และตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันได้ที่ https://www.dbs.com.sg/

ข้อมูลประเทศสิงคโปร์ - ระบบเงินตรา

เงินตราท้องถิ่นของสิงคโปร์แบ่งเป็นดอลลาร์และเซนต์

 • ราคาธนบัตร SGD 2, SGD 5, SGD 10, SGD 20, SGD 50, SGD 100, SGD 500, SGD 1,000, และ SGD 10,000
 • สำหรับเหรียญมี 1, 5, 10, 20 และ 50 เซนต์ และ 1 เหรียญสิงคโปร์
ธนาคาร

สิงคโปร์มี 5 ธนาคารหลักดังนี้

 • Bank of Singapore
 • DBS Bank Limited
 • POSB
 • OCBC Bank
 • United Overseas Bank Limited (UOB)

ข้อมูลประเทศสิงคโปร์ - Bank

เวลาทำการ:

 • วันจันทร์ – วันศุกร์ 10.00 – 15.00 น.
 • วันเสาร์ 09.30 – 13.00 น. (บางธนาคารเปิดจนถึงเวลา 15.00 น.)
 • วันอาทิตย์: 09.30 – 15.00 น. (บางธนาคารบนถนนออชาร์ด)

ธนาคารส่วนใหญ่จะรับเช็คเดินทาง (Travellers’ cheques) และรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ แต่บางธนาคารอาจไม่ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราในวันเสาร์ ซึ่งต้องใช้หนังสือเดินทางถ้าต้องการแลกเงินสดจากเช็คเดินทาง อาจมีค่าธรรมเนียมเล็กน้อย

บัตรเครดิต

ห้างร้านส่วนมากจะรับบัตรเครดิต หากมีร้านค้าเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่ม ควรติดต่อกับบริษัทบัตรเครดิต เพื่อรายงานความฉ้อฉลของเจ้าของร้านค้าดังกล่าวได้

 • บัตรมาสเตอร์การ์ด (MasterCard) โทร: 800 – 110 0113 (โทรฟรี)
 • บัตรวีซ่า (Visa) โทร: 800 – 448 1250 (โทรฟรี)
ค่าครองชีพ

ข้อมูลประเทศสิงคโปร์ - ค่าครองชีพ

มาตรฐานคุณภาพชีวิตของสิงคโปร์อยู่ในระดับต้นของเอเชีย หากเทียบกับประเทศอื่นในตะวันตกแล้วค่าครองชีพที่สิงคโปร์นับว่าไม่สูงมากนัก ราคาสินค้าพื้นฐานอย่างอาหาร หรือเสื้อผ้านับว่าสมเหตุสมผล การคำนวณงบประมาณควรคำนึงถึงค่าใช้จ่ายในรายการดังต่อไปนี้ :

 • ที่พัก
 • ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำ ค่าไฟ ฯลฯ)
 • อาหาร
 • ค่าเดินทาง ค่าโดยสาร
 • เสื้อผ้า
 • โทรคมนาคม
 • หนังสือและเครื่องเขียน
 • ค่าประกันสุขภาพ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
การให้ทิป

ประเทศสิงคโปร์ ไม่นิยมให้ทิป และไม่ใช่ธรรมเนียมปฏิบัติ เนื่องจากโรงแรมและร้านอาหารส่วนใหญ่ได้เก็บค่าบริการไปแล้ว 10% ในบิลของลูกค้า การให้ทิปไม่ใช่วิถีชีวิตของชาวสิงคโปร์และมีข้อห้ามการให้ทิปที่สนามบินด้วย

ภูมิอากาศ

ภูมิอากาศของสิงคโปร์ ไม่แตกต่างจากประเทศไทยมากนัก สภาพอากาศเป็นแบบร้อนชื้นและฝนตกตลอดปี อุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ 23 – 33 องศาเซลเซียส

การแต่งกาย

ข้อมูลประเทศสิงคโปร์ – การแต่งกาย

สิงคโปร์เป็นเกาะเขตร้อนตั้งอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตร อากาศเป็นแบบร้อนชื้นตลอดทั้งปีคล้ายประเทศไทย ควรเตรียมเสื้อผ้าสีสันสดใสสำหรับหน้าร้อน เสื้อผ้าแบบสบายที่สามารถใส่ได้ทุกที่ทุกโอกาสไปด้วย แต่บางสถานที่ เช่น ร้านอาหารและคลับอาจต้องแต่ตัวเป็นทางการ ดังนั้นควรเช็คกับสถานที่ หรืองานนั้นก่อน

สถานศึกษาบางแห่งอาจมีกฎระเบียบเกี่ยวกับการแต่งกาย เช่น ห้ามสวมกางเกงขาสั้นและรองเท้าแตะในห้องบรรยาย นักเรียนระดับประถม มัธยมและจูเนียร์คอลเลจจะสวมเครื่องแบบชุดนักเรียน สถานที่ในร่มส่วนใหญ่จะติดเครื่องปรับอากาศเพื่อคลายความร้อน ดังนั้นหากต้องอยู่ในที่แห่งนั้นนานเกินไป อาจรู้สึกหนาว จึงควรเตรียมเสื้อไหมพรม หรือแจ็กเกตไว้ด้วย

ฤดูในประเทศสิงคโปร์

 • ฤดูร้อน เดือนกุมภาพันธ์ ไปจนถึง เดือนตุลาคม อุณหภูมิประมาณ 31 องศาเซลเซียส
 • ฤดูฝน เดือนพฤศจิกายน ไปจนถึงเดือนมกราคม อุณหภูมิประมาณ 19 องศาเซลเซียส

ประเทศสิงคโปร์ ใช้กระแสไฟฟ้า 220 – 240 โวลต์ เหมือนกับประเทศไทยแต่ปลั๊กไฟ ไม่เหมือนของไทย จะเป็นแบบเต้าเสียบ 3 ขา (ของไทยจะใช้สองขา) ดังนั้นจึงต้องใช้ตัวแปลง จาก 2 ขา เป็น 3 ขา โดยปกติโรงแรมส่วนใหญ่จะมีปลั๊กสำหรับแปลงไว้ให้บริการ หรือจะซื้อตัวแปลง Universal Adaptor  ซึ่งสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือตามห้างชั้นนำทั่วไป เช่น Powerbuy, 7 – Eleven, Big C, Lotus เป็นต้น

ปลั๊กไฟสิงคโปร์

บริการโทรศัพท์

เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ

บริษัทที่ให้บริการเกี่ยวกับโทรมนาคมของสิงคโปร์ จะมีอยู่ 2 บริษัท คือ 1. Singtel 2. StarHub ราคาค่าบริการของทั้ง 2 บริษัทไม่แตกต่างกันนัก ขึ้นอยู่กับผู้ใช้ว่าชอบบริการ และสนใจโปรโมชั่นของบริษัทไหน สำหรับโปรโมชั่นเติมเงินแบบต่าง ๆ สามารถเข้าไปดูที่ website ของทั้ง 2 บริษัทได้เลย เมื่อเดินทางไปถึงสิงคโปร์ สามารถซื้อซิมแบบเติมเงินเพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ (สามารถหาซื้อได้ที่ 7-Eleven หรือสนามบิน)

 • ข้อมูล SIM Singtel
 • ข้อมูล SIM StarHub
ข้อมูลประเทศสิงคโปร์ - Sim Card

ข้อมูลประเทศสิงคโปร์ – Sim Card

หมายเลขโทรศัพท์ที่จำเป็น
 • ตำรวจ :  999
 • เหตุด่วน, รถพยาบาล, ดับเพลิง : 995
 • สายด่วนตำรวจ : 1800-255-0000
 • สายด่วนจราจร : 6547 0000
 • รถพยาบาล (ไม่ฉุกเฉิน) : 1777

การรักษาพยาบาล

อุปกรณ์การแพทย์ของสิงคโปร์ นับได้ว่าทันสมัยเป็นอันดับต้นของโลก มีแพทย์และทันตแพทย์มือหนึ่งรอให้บริการ สำหรับร้านขายยาตั้งอยู่ตามซูเปอร์มาร์เก็ต ห้างสรรพสินค้า โรงแรม และศูนย์การค้า (เช่น Watson) ปกติแล้วร้านขายยาที่จดทะเบียนเปิดบริการตั้งแต่ 9.00 – 18.00 น. โรงแรมส่วนใหญ่มีแพทย์ประจำที่เรียกมาได้ตลอด 24 ชม. หากต้องการเรียกรถพยาบาล สามารถแจ้งที่หมายเลข 995

หน่วยงานราชการ และวัน/เวลาราชการ

เวลาแตกต่างจากไทย : เร็วกว่า 1 ชั่วโมง

ราชการ / องค์กรของรัฐ
วันจันทร์ – วันศุกร์ 8.30 น. – 17.00 น.
(บางองค์กรทำงานวันเสาร์ครึ่งวัน จนถึงเวลา 13.00 น.)
ธนาคาร / สถาบันทางการเงินต่าง ๆ
วันจันทร์ – วันศุกร์ 8.30 น. – 17.00 น.
วันเสาร์ 8.30 น. – 13.00 น.
หน่วยราชการไทยในสิงคโปร์

Royal Thai Embassy

 • Address : 370 Orchard Road, Singapore 238870
 • Tel : (65) 6737 2644, 6737 2158
 • Email : thaisgp@singnety.com.sg
 • Office Hours : 09.00-12.30 hrs., and 14.00-17.00 hrs., Monday-Friday

Office of Commercial Affairs, Royal Thai Embassy

 • Address : 370 Orchard Road, Royal Thai Embassy, Singapore 238870
 • Tel : (65) 6737 3060, 6732 7769
 • Email : thcommsg@singnet.com.sg

Office of Labour Affairs

 • Address : 180 Cecil Street, Bangkok Bank Building, #04-01A, Singapore 069546
 • Tel : (65) 6224 9940, 6224 1797
 • Email : thaiolba@singnet.com.sg

Office of Defence Attache

 • Address : 53 Branksome Road, Singapore 439586
 • Tel : (65) 6346 6372
 • Email : thnasing@singnet.com.sg

Tourism Authority of Thailand

 • Address : 370 Orchard, C/O Royal Thai Embassy, Singapore 238870
 • Tel : (65) 6235 7901, 6235 7694
 • Email : tatsin@singnet.com

หากมีข้อสงสัยอะไร สามารถเข้าไปที่ Website ด้านล่างนี้เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมได้

 • www.gov.sg : The Government of Singapore
 • www.iesingapore.gov.sg : International Enterprise of Singapore
 • www.sedb.com
วันหยุดราชการ
Public Holiday in Singapore 2020
วันที่ ตรงกับวัน วันสำคัญ
1 January 2021 Friday New Year’s Day
12 February 2021
Friday Chinese New Year
13 February 2021 Saturday
2 April 2021 Friday Good Friday
1 May 2021 Saturday Labour Day
13 May 2021 Thursday Hari Raya Puasa
26 May 2021 Wednesday Vesak Day
20 July 2021 Thursday Hari Raya Haji
9 August 2021 Monday National Day
4 November 2021 Thursday Deepavali
25 December 2021 Saturday Christmas Day
บริการไปรษณีย์

Singapore Post เป็นบริษัทที่มีสาขาไปรษณีย์มากกว่า 1,300 แห่ง ตั้งอยู่ทั่วสิงคโปร์ ให้บริการหลายอย่างเช่น ไปรษณีย์ โทรคมนาคม และบริการตัวแทน ไปรษณีย์ส่วนใหญ่จะเปิดในวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.00 น. และวันเสาร์ปิด 13.00 น.

ตัวอย่าง จุดบริการไปรษณีย์

 • Singapore Post Pte Ltd, 10 Eunos Road 8 Singapore Post Centre Singapore 408600
 • เปิดบริการ: 8.00 – 21.00 น. (จันทร์ – ศุกร์) และ 8.00 น. – 18.00 น.
 • โทร: (65) 6841 2000
 • เว็บไซต์: https://www.singpost.com/

ข้อมูลประเทศสิงคโปร์ ความปลอดภัย

สำหรับการท่องเที่ยวต่างประเทศ สิงคโปร์เป็นประเทศที่ปลอดภัยสูง มีอัตราการเกิดอาชญากรรมที่ต่ำ สถานที่ท่องเที่ยวที่ปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของผู้คนในสิงคโปร์เป็นที่ยอมรับในระดับโลก จึงทำให้นักเรียนนักศึกษาได้อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมนอกเวลาเรียนมากมายไม่ว่าจะเป็นกีฬา กิจกรรมบันเทิง มีสถานที่ท่องเที่ยวให้เลือกผ่อนคลายและเติมพลัง

การคมนาคม
 • ท่าเรือสำคัญ ท่าเรือ Jurong, ท่าเรือ Tanah Merah ตารางเวลาเดินเรือ: วันธรรมดา 08:00-10:00 น. และ 17:00-19:00 น. (ไม่มีให้บริการในวันหยุด)
 • ท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานนานาชาติ Changi
 • รถไฟฟ้า MRT ตารางเวลา: 06:00-24.00 น. ของทุกวัน
 • รถบัส ตารางเวลา: 05:30-24.00 น. ของทุกวัน
 • รถแท็กซี่ มีบริการตลอดทั้งวัน
การข้ามถนน

สิงคโปร์นับเป็นประเทศหนึ่งที่มีระเบียบวินัยในการข้ามถนนมาก เพราะถนนแทบทุกเส้นจะมีทางข้าม ทางลอดถนน (Underpass) หรือสะพานที่เป็นทางเชื่อมให้ข้ามอยู่ทั่วไปรอบสิงคโปร์

หากคนขับรถเห็นคนกำลังยืนรอข้ามถนน ก็จะหยุดให้คนข้ามก่อน ซึ่งตรงข้ามกับบ้านเราโดยสิ้นเชิงที่รอเท่าไหร่ก็ไม่จอดให้ข้ามซักที (มีแต่เร่งความเร็วใส่อีกต่างหาก) และถ้ารอสัญญาณไฟนานแล้วแต่ไฟยังไม่เขียวให้ข้าม สามารถกดปุ่มขอสัญญาณไฟเขียวที่อยู่ตรงเสาได้เลย

ข้อมูลประเทศสิงคโปร์ อาหารประจำชาติของสิงคโปร์

ข้อมูลประเทศสิงคโปร์ - Laksa

ลักซา (Laksa) อาหารประจำชาติของสิงคโปร์ เป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำ (ใส่กะทิ) ลักษณะคล้ายข้าวซอยของไทย น้ำแกงเข้มข้นด้วยรสชาติของกะทิ กุ้งแห้ง และพริก โรยหน้าด้วยกุ้งต้ม หอยแครง ลักชามีหลายประเภททั้งแบบที่ใส่กะทิ และไม่ใส่กะทิ

แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมในสิงคโปร์

ข้อมูลประเทศสิงคโปร์ – สถานที่ท่องเที่ยวสิงคโปร์

ศูนย์กลางการช้อปปิ้งของสิงคโปร์คือ ถนนออชาร์ด Orchard Road ที่ถนนแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นสวรรค์ของนักช้อปเลยก็ว่าได้ดังนั้นถ้าหากมาที่สิงคโปร์สถานที่แห่งนี้จึงเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ไม่ควรพลาด

Singapore Zoological Gardens เป็นสวนสัตว์มาตรฐานระดับโลก ซี่งถูกสร้างและปรับปรุงให้กลมกลืนใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุด
Night Safari เป็นสวนสัตว์กลางคืน ผู้เข้าชมสามารถเพลิดเพลินกับชีวิตสัตว์ป่าอย่างใกล้ชิด กับ การนั่งรถรางชมสัตว์ที่ออกหากินยามค่ำคืน มากกว่า 100 ชนิด เปิดที่บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลาทุ่มครึ่งไปจนถึงเที่ยงคืน
Sentosa Island เกาะเซนโตซ่า เป็นสถานท่องเที่ยวที่สร้างความสนุกสนาน และ ความประทับใจให้กับทุกเพศทุกวัย โดยการเดินทางไปเกาะเซนโตซ่านั้นมีด้วยกัน 3 วิธี คือทางเรือเฟอร์รี่ รถยนต์ และ กระเช้าลอยฟ้า
Singapore Botanic Garden เป็นสวนพฤกษชาติที่มีพันธุ์พืชหลากหลายชนิดและพืชที่หาดูได้ยาก โดยเฉพาะสวนเพาะกล้วยไม้ ที่มีกล้วยไม้ถึง 20,000 ต้นและเหตุนี้เองจึงเป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยว

กฎ-กติกา-มารยาท-ข้อห้าม ที่ไม่ควรทำเมื่อไปสิงคโปร์

 • ห้ามดูถูก-ล้อเลียนอาหารท้องถิ่นเพราะ คนที่นั่นจริงจังกับเรื่องนี้จะทำให้ถูกตำหนิได้
 • ห้ามถ่มน้ำลายค่าปรับ 372 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือประมาณ 12,713 บาท
 • เคี้ยวหมากฝรั่งหรือนำเข้ามาขายในสิงคโปร์ ค่าปรับการขาย – นำเข้าหมากฝรั่งที่นั่น อยู่ที่ 100,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือประมาณ 2,542,604 บาท
 • ห้าม ดื่ม-กิน-ถ่าย(ภาพ) บนรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าในสิงคโปร์ หรือ ทางเข้า – ออกจากรถไฟฟ้าค่าปรับการถ่ายภาพ กินอาหาร หรือดื่มน้ำ – เครื่องดื่มบนรถไฟฟ้า อยู่ที่ 500 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือประมาณ 12,713 บาท
 • ทิ้งขยะ ค่าปรับอาจถึง 1,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 36,373 บาท และ จะต้องไปเก็บขยะในที่สาธารณะ

เรียกได้ว่าประเทศสิงคโปร์เป็นหนึ่งในประเทศที่มีกฎระเบียบทางสังคมที่เข้มงวดและยังมีค่าปรับที่สูงมากดังนั้นหากใครที่ไปเที่ยวหรือศึกษาต่อที่สิงคโปร์จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษากฎระเบียบของสิงคโปร์ให้ดี เพราะไม่อย่างนั้น อาจโดนหักค่าช้อปปิ้ง ไปกับค่าปรับของที่นี้ได้

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.gov.sg/

กลับสู่หน้าแรก