A-Levels คืออะไร?

A-Levels คือหลักสูตรการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศอังกฤษ สำหรับนักเรียนอายุระหว่าง 16-19 ปี หรือนักเรียนในช่วง Year 12-13 (ผู้ใหญ่ก็สามารถสอบได้เช่นกัน) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระดับมหาวิทยาลัย A-level จะใช้เวลาในการศึกษา 2 ปี

A-Levels - Banner

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความเหมาะสมของนักเรียนที่จะเข้าไปเรียนในหลักสูตรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งผลการสอบจาก A-Levels จะเป็นตัววัดความรู้ความสามารถของตัวนักเรียน และจะนำใช้กับมหาวิทยาลัยในอังกฤษ หรือประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกได้

A-levels จะเน้นเนื้อหาเชิงวิชาการจำนวนประมาณ 55 วิชา ซึ่งสามารถเลือกเรียนกี่วิชาก็ได้ แต่โดยปกติแล้วจะเลือกเรียน 3-4 วิชา เพราะจะเป็นการเรียนที่เข้มข้น เพื่อนำไปใช้เรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยโดยตรงเลย ดังนั้นจึงควรเลือกวิชาที่สอดคล้องกับหลักสูตรที่เราจะไปศึกษาต่อในอนาคต

ทำไม A levels ถึงสำคัญ

A Levels คือการศึกษาระดับสูงที่ทำหน้าที่เป็นประตูสำคัญสู่การศึกษาในระดับอุดมศึกษา การศึกษา A Levels เป็นการศึกษาที่ทำให้ผู้เรียนได้เรียนในสิ่งที่ตัวเองสนใจจริง ๆ และได้เต็มที่กับมัน เพราะว่าผู้เรียนสามารถเลือกเรียนในเรื่องที่สนใจ ทำให้ตัวผู้เรียนเองเป็นผู้กำหนดเส้นทางเป้าหมายของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นอาชีพ หรือการศึกษาต่อไป

ในการเรียนระดับ A levels มีการเลือกเรียนเพียง 3-4 วิชา เป็นการเลือกเรียนในสิ่งที่แต่ละคนสนใจจริง ๆ เพราะต้องการให้ผู้เรียนได้เต็มที่กับสิ่งที่ตัวเองสนใจ และนำความรู้ไปใช้ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องมาเรียนหลาย ๆ วิชา ที่ไม่ถนัด ทำให้เป็นตัวดึงผลการเรียนไปทั้งหมด และยังทำให้ผู้เรียนไม่ได้ค้นพบกับสิ่งที่ตัวเองสนใจอีกด้วย ซึ่งเป็นผลกระทบต่อ ๆ ไปในอนาคต

การเรียนหลักสูตร A Levels

ก่อนการเรียนหลักสูตร A-levels นั้น จะต้องมีการสอบ GCSE O level ก่อน ซึ่งจะเป็นการสอบประเมินก่อนเข้าเรียนในระดับ A-Levels โดยจะมีวิชาให้เลือกสอบหลัก ๆ โดยประมาณ 6-10 วิชา เมื่อสอบผ่านที่เกรด C ขึ้นไป ก็จะสามารถเรียนในระดับ A-Levels ได้

โดย A Levels แบ่งเป็น 2 ขั้น

  •  As (Advanced Subsidiary) Levels
  •  A (Advanced) Levels

ใน 2 ระดับนี้จะมีการเรียนที่คล้าย ๆ กัน แต่ในระดับ A levels จะมีความเข้มข้น และจะใช้เวลานานกว่าในระดับ As levels ซึ่ง As levels จะเหมือนเป็นการเรียนปีแรกของหลักสูตร A levels

หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยที่อังกฤษส่วนใหญ่จะต้องการเกรด A-Levels 3 ตัว

A levels AAA
Required subjects

English, maths and physics or double science at GCSE. At least one of A level maths or physics is essential. Preferably students would have also taken chemistry, art, or design and technology (a portfolio will be required).

For A level subjects containing a practical examination, a pass in this element is also preferred.

IB score 36 including one of Higher Level maths, Higher Level physics or Standard Level maths is essential We also accept the following IB Mathematics courses: Mathematics: Analysis and Approaches = 5 at Higher Level or 6 at Standard Level. Mathematics: Applications and Interpretation = 5 at Higher Level only.

โดยจากตารางจะเป็นตัวอย่างจาก University of Nottingham

AAA จะหมายถึง เกรดของวิชา English, maths and physics or double science (Required subjects) หรือหมายถึงต้องการเกรด A ของวิชาที่ต้องการทั้งหมด โดยบางแห่งอาจจะต้องการ AAB, ABB หรืออื่น ๆ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละที่

เกณฑ์การให้คะแนนของ A-Levels คือ A* – E
  • คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ = U
  • คะแนน 40 = E
  • คะแนน 50 = D
  • คะแนน 60 = C
  • คะแนน 70 = B
  • ะแนน 80 = A
  • คะแนน 90-100 = A*

Noted : หากสอบไม่ผ่านจะต้องทำการสอบใหม่ทั้งหมด (จะไม่สามารถสอบใหม่เป็นรายวิชาได้) โดยการสอบ A Levels นั้นสามารถสอบใหม่ได้หลายครั้ง

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.seab.gov.sg/home/examinations/gce-a-level

 

กลับสู่หน้าแรก